• Jim Norton with Kiton Diagonal-Striped Necktie in The Boy
  Diagonal-Striped Necktie by Kiton in The Boy
  Kiton - Diagonal-Striped Necktie
 • Jim Norton with Brioni	 White-On-White Stripe Dress Shirt in The Boy
  White-On-White Stripe Dress Shirt by Brioni	 in The Boy
  Brioni - White-On-White Stripe Dress Shirt
 • Jim Norton with Armani Collezioni Solid Necktie in The Boy
  Solid Necktie by Armani Collezioni in The Boy
  Armani Collezioni - Solid Necktie
 • Jim Norton with Dolce & Gabbana Three-Piece Suit in The Boy
  Three-Piece Suit by Dolce & Gabbana in The Boy
  Dolce & Gabbana - Three-Piece Suit
 • Jim Norton with Brando Check Blazer in The Boy
  Check Blazer by Brando in The Boy
  Brando - Check Blazer
 • Jim Norton with Charvet	 Shadow Striped French-Cuff Dress Shirt in The Boy
  Shadow Striped French-Cuff Dress Shirt by Charvet	 in The Boy
  Charvet - Shadow Striped French-Cuff Dress Shirt
 • Jim Norton with Cocchetti Lapel Collar Vest in The Boy
  Lapel Collar Vest by Cocchetti in The Boy
  Cocchetti - Lapel Collar Vest