• Jim Norton with Brioni	 White-On-White Stripe Dress Shirt in The Boy
    White-On-White Stripe Dress Shirt by Brioni	 in The Boy
    Brioni - White-On-White Stripe Dress Shirt
  • Jim Norton with Armani Collezioni Solid Necktie in The Boy
    Solid Necktie by Armani Collezioni in The Boy
    Armani Collezioni - Solid Necktie
  • Jim Norton with Charvet	 Shadow Striped French-Cuff Dress Shirt in The Boy
    Shadow Striped French-Cuff Dress Shirt by Charvet	 in The Boy
    Charvet - Shadow Striped French-Cuff Dress Shirt
  • Jim Norton with Brando Check Blazer in The Boy
    Check Blazer by Brando in The Boy
    Brando - Check Blazer
  • Jim Norton with Dolce & Gabbana Three-Piece Suit in The Boy
    Three-Piece Suit by Dolce & Gabbana in The Boy
    Dolce & Gabbana - Three-Piece Suit
  • Jim Norton with Cocchetti Lapel Collar Vest in The Boy
    Lapel Collar Vest by Cocchetti in The Boy
    Cocchetti - Lapel Collar Vest
  • Jim Norton with Kiton Diagonal-Striped Necktie in The Boy
    Diagonal-Striped Necktie by Kiton in The Boy
    Kiton - Diagonal-Striped Necktie